TAN Afdeling Gelre  logoGelre

 
 
 

panodoorn1
Zondag 15 januari, na vele natte weken , hoog water etc eindelijk een mooie droge dag! Ideaal voor de NJ receptie van Gelre. De 31ste alweer, kasteel Doornenburg was ditmaal the place to be, in 1994 waren we hier ook te gast!

Al voor 14.00 h reden de eerste tractions de binnenplaats op waar duellerende zwaardvechters het decor kompleet maakten! Binnen koffie met lekker gebak ter verwelkoming! Buiten bleven de Tractions binnenrollen, uiteindelijk 21 stuks plus een DS. Prachtig gezicht, zeker van bovenaf van achter de kantelen. Totaal 35 leden geteld, een gezelschap vormend van ruim 70 personen. Een flinke eerste groep nam deel aan de rondleiding door het echte kasteel, de zeer enthousiaste gids hield ze minstens een uur bezig om in de (koude) kapel af te sluiten. Daar sloot de rest voor het officieele gedeelte van het clubgebeuren. Het bijna voltallige bestuur presenteerden zich op de kansel, voorzitter Heiko en penningmeester Jos hadden nog een jaar te gaan, secretaris Ernst had zijn eerste termijn van 3 jaar erop zitten en werd herkozen voor de tweede. Er werd nogmaals een dringend beroep gedaan voor hulp bij de organisatie van evenementen en we kregen enkele toezeggingen. De oproep voor een kascontrole-commissie was geen probleem.

Gelre draagt een aardig steentje bij aan het TAN-gebeuren, onder de leden een redactielid, de kalender ontwerper en 4 leden die helpen in het magazijn!

De pechvogelprijs ging naar Marcel Cornelissen die in juni in Luxemburg een motorrijder "op bezoek" kreeg, gelukkig geen persoonlijke letsels, maar wel enorme schade aan de traction, inmiddels - een half jaar later - gelukkig weer keurig hersteld.

Joop Thijssen kreeg de orginaliteits-prijs omdat hij met zijn Normale wiel dans son jus diverse afdelings-avonden en vele meetings bezocht!

Webmaster Frank werd uiteraard ook bedankt voor het altijd up to date houden van de Gelre-site. Bekeken vanuit diverse werelddelen! Grote verassing : Pim (net verlost van de pechprijs) introduceerde een nieuwe - geheel in stijl in deze entourage - de Doornroosje prijs. Werd nog niet uitgereikt, wel werden er enkele genomineerden genoemd (waaronder ondergetekende!) Tractions zijn om mee te rijden, maar er staan er diverse al veel te lang stil omdat die prins maar niet langs komt, zal toch echt aan gewerkt moeten worden om ze te ontwaken!

Toen het spannende moment, wie werd de Lady of the Year? Bij diverse evenementen waren er meerdere dames achter de schermen in de weer geweest, het bestuur besloot ze alle 4 in de bloemetjes te zetten plus een flesje wijn! Bedankt : Corrie Reparon en Anke de Haan (Quartorze juillet diner), Carmina Tersluisen en Jaqueline Janssen (sleutel-ochtend en snertrit)

Wat evenementen werden toegelicht, geen busreis dit jaar naar de beurs in Reims, we gaan belangstelling peilen om in februari 2013 een lang weekend per bus naar Parijs te gaan en dan RetroMobile en het Consevoitoire te bezoeken. Heiko zegde toe dat op de afdelingsavond in april de unieke film Autopolis uit 1934 te regelen - mag alleen in besloten kring vertoond worden - geeft een beeld van de traction-productie in die dagen inclusief de 22 CV! Daarna werd er nog een tijd gezellig nagepraat, het glas geheven etc in de knusse ruimte. Toen werd het donker en weer leeg op de binnenplaats! Wederom een goed bezochte zeer geslaagde NJ receptie van de afdeling Gelre familie!
EB