TAN Afdeling Gelre  logoGelre

 
 
 

Ann Withaar, is 8 jaar en zit in groep 5 van Basisschool de Arnhorst te Velp. Zij deed haar eerste spreekbeurt over de geschiedenis van de Citroen Traction Avant. Het onderwerp komt niet geheel uit de lucht vallen. Haar ouders hebben een Traction Familiale uit 1955. Toch koos Ann zelf het onderwerp voor haar spreekbeurt! Vervolgens moesten Ann en ook haar ouders voor deze spreekbeurt aan de slag. "Leuk en spannend tegelijk, zo'n eerste spreekbeurt", aldus Ann. Lastig was dat de Familiale van de familie even niet de weg op kon. Na twee oproepen via de Gelre site en via de clubmail, dank aan Ernst en Frank!, konden drie leden zich vrij maken voor het bezoek aan de school met hun Traction. Dank aan de heren Bulder, Venhorst en Wagenaar. Natuurlijk ook dank voor de twee keurige afmeldingen van Tractionisten, wegens defecte voitures. Heel leuk vond Ann de twee toegezonden kaarten met foto's van Traction kunst van Mevr. Keijzer- Steenblik. Deze zijn natuurlijk in de klas getoond.
Wegens getoonde diensten ontvingen de eigenaren van de Tractions taart, zie foto, en kwaliteits bonbons en op het eind natuurlijk een welverdiend applaus. De leerlingen wisten van niets, behalve het meisje met de spreekbeurt! 25 Leerlingen van een gecombineerde groep 5 en 6 stonden oog in oog met auto's die 7,5 keer zo oud waren als zij zelf! De bestuurders kregen natuurlijk vragen als hoe hard kan de auto, hoeveel waard, heeft de auto gordels etc? Op deze manier kregen rond de 25 leerlingen een terugblik in de geschiedenis van 65 jaar automobielhistorie. En wat is er niet sprekender dan zien, voelen, horen ruiken en er zelfs even in zitten.
Tijdens het gebeuren bespraken de Tractionisten ook de vergrijzing binnen de club. De gemiddelde leeftijd is 40 plus, zo concludeerden zij! Een basisschool leerling of een middelbare scholier zal niet zo snel een Traction aanschaffen. Toch zijn dit gelegenheden die ze nog op het netvlies hebben staan na zoveel jaar. Wie weet, is door deze spreekbeurt wel bij een van de leerlingen, de aanzet tot een hobby van de toekomst gezet! In ieder geval was iedereen erg enthousiast en heeft het juiste merk met ons type auto de juiste promotie gehad.
Oh ja, het cijfer voor de spreekbeurt . . . . een 9!
Jan Withaar