Locatie was Landgoed Bergzicht -De Raaf te Heumen. Hier werden voorheen nog diverse bieren gebrouwen, wij zaten in het voormalige proeflokaal. Het was helaas een natte miezerige dag, dus velen hadden de traction thuis gelaten, maar toch nog 3 stuks op de P-plaats met verder een opvallend hoog modern Citroën-gehalte! Goede opkomst ca 60 personen gevormd door 36 leden met familie! De uitgereikte badges vielen in goede smaak!

Na ontvangst met koffie en kruidkoek, uurtje gezellig bijpraten, welkomstdrankje, nam het bestuur de microfoon ter hand:

Penningmeester Tom van Zutphen kwam met de geruststellende mededeling dat we er financieel goed voorstaan, zijn eerste termijn van 3 jaar zat er op en Dick Appels gaat het stokje overnemen. De kascontrole-commissie had de boeken juist goed gekeurd. Cees Baars komt de evenementen commissie versterken. Er werd teruggeblikt op de Gelre activiteiten in 2018, veel lof gekregen over de door Gelre georganiseerde ALV in het Wijnbouwcentrum te Groesbeek.

In mei hadden we onze zeer geslaagde buitenlandrit naar Frankrijk waar 9 leden in 5 tractions aan deelnamen met het zeer aangename verblijf in La Lue! Die 5 tractions reden toen elk ca1800 km > ca 9000 km totaal dus, maar dat deden Herman en Yvonne van Leeuwen met één traction, dus de prijs km-vreter 2018 kon hun niet ontgaan!

Quartorze Juillet vierden we samen met afdeling Midden evenals de Najaarsrit. Met afdeling Zuid bezochten we samen het Rosengart-museum in Duitsland

Yvonne werd tot Lady of the Year uitgeroepen vanwege de mede-organisatie van twee evenementen, actieve familie want Herman werd ook nog in ’t zonnetje gezet voor bijhouden van de website! Na de ALV stond hij trouwens nog even met pech op de Nijmeegse Waalbrug maar om hem ook nog tot Pechvogel 2018 uit te roepen ging ons wat te ver - die prijs was hem ook in 2017 al toegekend!

Dankzij onze passerende ANW-Bert was dat probleem op die brug snel opgelost, omdat Bert Zantinge op de terugreis van onze Frankrijkrit nog net zonder schade thuis kon komen met een lekke koppakking werd hij de Pech/hulp vogel 2018! Het daarbij behorende zoekgeraakte schildje was inmiddels ook weer boven water, de Pechvogel 2013 had het al die jaren keurig gepoetst… we zullen even de ontbrekende namen er in laten graveren en dan mag Bert hem 1 jaar poetsen!

Rob Jansen (kalender) Pim Berends (redactie), technische controleurs (Joop Zantinge en Herman Lelivelt), Huub Janssen (technische controle garage) ontvingen ook een flesje geestrijk vocht! Voor de helaas niet aanwezige Joop Thijssen was er een fles rosé, ook een km-vreter, wel met een moderne truck met aanhanger maar als lading  altijd unieke oldtimers. Ook voor diverse leden hun auto’s gehaald uit buitenland of ritje naar RDW geregeld! Chapeau allemaal!