TAN Afdeling Gelre  logoGelre

 
 
 

ErnstOp 14 april 2022 hebben we met een erehaag van 22 Tractions afscheid genomen van Ernst. Ernst was maar liefst 45 jaar afwisselend voorzitter / vice voorzitter van Gelre. In 1973 kocht hij zijn Traction, waarmee hij in 1975 op de weg verscheen. Hij werd lid van TAN afdeling Oost en door een splitsing hiervan onstond in 1975 de afdeling Arnhem onder voorzitterschap van Piet Tesselaar, die begin dit jaar is overleden. Ernst nam in 1977 het stokje over van de 2e voorzitter, André Kerremans, en was al die tijd de stuwende kracht achter onze afdeling. Vanaf 2010 werd de voorzitterstermijn beperkt en werd hij wisselend vice-voorzitter en daarna weer unaniem tot voorzitter gekozen. Als vice-voorzitter trok Ernst samen met Heiko de kar, waarbij Ernst het meeste werk bleef doen.

Ernst besteedde een groot deel van zijn vrije tijd aan het clubleven. In de 50 jaar dat hij zijn Traction bezat heeft hij bijna geen enkel Traction-evenement gemist. Ook heeft hij er veel zelf georganiseerd. Vanaf het begin bezocht hij samen met Pim, Frank of met Tractionvrienden vaak internationale evenementen in Denemarken, Zweden, Noorwegen en Frankrijk. Zo sloot hij zowel binnen de club als internationaal veel vriendschappen en werd de club een belangrijk deel van zijn sociaal leven. Veel vrienden kent hij ook al 40-50 jaar. In 1992 tijdens de wereldmeeting in Herning, DK, zat hij in de jury van het Concours d’Elegance. Met zijn goede vriend Herman maakte hij enkele jaren geleden een prachtige reis door Noorwegen, waarover hij op een clubavond een mooie presentatie gaf.
Bij de wereldmeeting in 2016 in Ellecom werd alles door vrijwilligers georganiseerd. Ernst werkte mee aan de bouw van de grootste tent van Nederland, waar alle types Citroën werden gepresenteerd.

Ernst maakte de mooiste uitnodigingen voor evenementen en daarna altijd een vrolijk verslag met prachtige foto’s voor het clubblad, in het digitale tijdperk ook voor de website. Daarbij had hij veel oog voor detail. In de uitnodigingen zaten altijd komische verwijzingen naar Citroën, zoals bij het Kerstdiner engeltjes met een aureooltje met chevronnetjes en kerstkaarsen met chevronnen erop.

Tijdens onze bijeenkomsten had Ernst altijd leuke toespraken. Hij gaf altijd een vrolijke en grappige kwinkslag aan de dingen die zijn pad kruisten. Hij had veel belangstelling voor zijn Traction-vrienden en wat ze aan het doen waren en besteedde hier in zijn praatjes altijd aandacht aan. Zo betrok hij iedereen bij de club.

Ernst was attent. Hij wist precies wat er gaande was en tijdens de nieuwjaarsreceptie zette hij als blijk van waardering altijd mensen in het zonnetje, die iets bijzonders hadden gedaan. Zelf tuinierde hij graag en hij maakte lekkere kweeperenjam, waar hij menig clublid mee verblijdde.
Ook was hij altijd behulpzaam. Toen Rob Réparon in de jaren ’80 zijn Traction uit Frankrijk had gehaald stond Ernst meteen vol belangstelling op de stoep en voorzag Rob van een hele lading tips en enthousiasme.
Bij het huwelijk van Bert en Hennie hadden clubvrienden een Traction afgezaagd tot cabriolet en had Ernst een leuk rijmpje gemaakt:
Een sport of een normale
Hebben we allemaal
Maar het meeste pret
Heb je in een zelfgebouwde cabriolet.

Ernst2In 1996, bij 1 van de laatste ritten met zijn Traction brak er een astap af, waarna er een wiel met trommel af liep en in de berm terecht kwam. De trommel was zo heet geworden dat de berm spontaan in brand vloog. Gelukkig waren de Traction-vrienden snel ter plaatse om de brand uit te trappen.

Daarna heeft Ernst niet meer in zijn eigen Traction gereden, maar reed hij altijd met iemand mee. Vaak met Pim of een goede vriend en met mij is hij ook regelmatig mee gereden. Dan had hij mooi de gelegenheid onderweg de rit vanuit alle hoeken te fotograferen. Het was altijd gezellig met Ernst als bijrijder, hij had genoeg te vertellen.

Afgelopen zomer had Ernst depressieve klachten. We dachten dat dat door de Corona-maatregelen kwam. Sociaal als hij was miste hij de contacten met zijn Traction-vrienden. Maar er was meer aan de hand. Hij bleek ernstig ziek te zijn, wat hij met zijn levenslust en sportieve leefstijl niet kon accepteren. Veel van ons hebben hem nog bezocht. Door de tumor in zijn hoofd en de uitzichtsloze situatie was onze vrolijke en optimistische Ernst niet meer zichzelf, hij was somber en het leek alsof hij niet blij was met bezoek, maar hij was vooral boos op de situatie en sprak tussen neus en lippen door toch zijn waardering voor de aandacht uit. Het ging ons heel erg aan het hart en we voelden ons machteloos toen we Ernst zijn levenslust zagen verliezen en zo zagen lijden.

De goede herinneringen aan Ernst zullen ons altijd bijblijven en zijn geest blijft voort leven in de club. We gaan door in de sfeer die hij heeft neergezet: een gemoedelijke vriendenclub met de Traction als bindende factor. Ernst, bedankt voor alles wat je voor de club en ons persoonlijk hebt betekend en voor ons achter laat. Een goede laatste reis gewenst!

Namens Gelre

Tom de Haan